Przeciwnym procesem jest tłumaczenie literatury nowożytnej na języki klasyczne w celu jej obszernego przeczytania (patrz: „Lista tłumaczeń literatury nowożytnej na język łaciński”). Poglądy na temat możliwości zadowalającego przekładu poezji ukazują szerokie spektrum, w dużej mierze w zależności od stopnia swobody, jaką dysponuje tłumacz w odniesieniu do cech formalnych wiersza (rytm, rym, forma wiersza itp.).

Tłumacz Tomasz Wziątek z Lublina a poezja

Douglas Hofstadter w swojej książce z 1997 r. zatytułowanej „Le Ton beau de Marot” twierdził, że dobre tłumaczenie wiersza musi w jak największym stopniu oddawać nie tylko jego dosłowne znaczenie, ale także formę i strukturę (metr, rym, schemat aliteracji itp.).

Rosyjski lingwista i semiotyk Roman Jakobson w 1959 roku w artykule „O lingwistycznych aspektach tłumaczenia” stwierdził jednak, że „poezja z definicji jest niemożliwa do przetłumaczenia”.Podobne stanowisko do Jakobsonów zajął Władimir Nabokow, inny rosyjski autor. Uważał wierszowaną, metryczną, biegłą poezję za w zasadzie nie do przetłumaczenia i dlatego uczynił z prozy swoje tłumaczenie na język angielski Eugeniusza Dziewicy Aleksandra Puszkina z 1964 roku.

Hofstadter, w Le Ton beau de Marot, skrytykował stosunek Nabokova do tłumaczenia wierszy. W 1999 roku Hofstadter opublikował własne tłumaczenie Eugeniusza Dziewicy w formie wiersza.
Grzegorz Hays, w trakcie dyskusji na temat tłumaczeń starożytnej literatury greckiej zaadaptowanych na język rzymski, odwołuje się do niektórych poglądów na temat tłumaczenia poezji wyrażonych przez Davida Bellosa, wybitnego tłumacza z języka francuskiego na angielski.  Oferowany jest Tłumacz Tomasz Wziątek z Lublina.

Translator - doświadczona i rzetelna firma

Pisze siano:

Wśród pobożnych renesansów [otrzymanych pomysłów] skrzywionych przez Davida Bellosa znajduje się stara wiara, że „poezja jest tym, co gubi się w tłumaczeniu”. Powiedzenie to jest często przypisywane Robertowi Frostowi, ale jak zauważa Bellos, przypisanie jest tak wątpliwe, jak sam pomysł. Tłumaczenie jest zbiorem słów i jako takie może zawierać tyle lub tyle samo poezji, ile każda inna. Japończycy mają nawet słowo (chōyaku, w przybliżeniu „hypertranslation”), aby wskazać wersję, która celowo ulepsza oryginał.

Tłumacz Tomasz Wziątek z Lublina a tytuły książek

Tłumaczenia tytułów książek mogą być zarówno opisowe, jak i symboliczne. Tytuły książek opisowych, na przykład książę Antoine de Saint-Exupéry’s Le Petit Prince (Mały Książę), mają charakter informacyjny, mogą nazywać bohatera i wskazywać temat książki. Przykładem symbolicznego tytułu książki jest Stieg Larsson’s The Girl with the Dragon Tattoo, którego oryginalny szwedzki tytuł jest Män som hatar kvinnor (Mężczyźni, którzy nienawidzą kobiet). Takie symboliczne tytuły książek zazwyczaj wskazują na temat, problematykę lub atmosferę pracy.

W przypadku pracy tłumaczy z długimi tytułami książek przetłumaczone tytuły są często krótsze i wskazują temat książki.

Tłumaczenie dramatów stwarza wiele problemów, takich jak element dodany aktorów, czas trwania mowy, dosłowność tłumaczenia oraz związek między sztuką dramatyczną a aktorską. Skuteczni tłumacze sztuki potrafią stworzyć język, który pozwala aktorowi i dramaturgowi na skuteczną współpracę.